Kurs o proizvodnji vina namenjen malim proizvođačima

Kurs je namenjen svim malim proizvođačima vina i amaterima koji svoju strast i ljubav prema vinu žele da upotpune i samom proizvodnjom.

Kurs je namenjen svim malim proizvođačima vina i amaterima koji svoju strast i ljubav prema vinu žele da upotpune i samom proizvodnjom. Kroz kurs, polaznici stiču znanje kako bi samostalno mogli da vode svoju malu proizvodnju vina i uživaju u pravim i kvalitetnim vinima koje su sami proizveli. Pored učenja o proizvodnji vina, polaznici uče kako da ocenjuju vina odnosno kako da prepoznaju kvalitet, mane i nedostatke u vinu kroz degustaciju mnogobrojnih vina koja će se degustirati tokom celog kursa.

Kurs mogu da pohađaju svi oni koji žele da steknu određeno znanje u obasti proizvodnje vina.

Trajanje kursa: 6 dana

Poslednji termin za prijavu je deset dana pre početka obuke!

 • Istorija vinarstva i vinogradarstva; Gde se trenutno nalazi Srbija kao vinska zemlja!
 • Vinogradarstvo – osnovne komponente grožđa i gde se nalaze; vinske sorte; kakvo je to kvalitetno grožđe koje je neophodno za proizvodnju vrhunskih vina.
 • Osnovni pojmovi i definicije, podela vina po nekoliko osnova
 • Vinski podrumi tj. prostorije namenjene proizvodnji vina
 • Vinski sudovi
 • Kada je grožđe dobro za vino (tehnološka zrelost); Transport; Kako ga spremiti za preradu
 • Šta je potrebno maloj vinariji? Šta je suvišno i neprimenjivo?
 • Proizvodnja belih vina (i roze)

Primarna prerada belog grožđa, oprema, zaštita šire od oksidacije, sredstva (aditivi), potrebna i preporučena merenja, korekcije, maceracija, enizmi, čišćenje (bistrenje) šire, cednice; Uticaj pojedinih tehnoloških operacija na kvalitet; Odležavanje i nega belih vina

 • Proizvodnja crvenih vina

Vinifikacija, sredstva (aditivi), oprema, potrebna i preporučena merenja, korekcije, maceracija, enizmi, cednice. Uticaj pojedinih tehnoloških operacija na kvalitet; Posebno značaj maceracije i način vršenja; Jabučno-mlečna fermantacija, da ili ne i kada; Odležavanje i nega crvenih vina

 • Sumpor dioksid i drugi bitni aditivi
 • Bistrenje i stabilizacija
 • Šta obuhvata stabilnost vina
 • Nedostaci, mane i kvarenja
 • Korekcije vina, sredstva i postupci
 • Senzorna analiza vina koja se primenjuje tokom svih časova

45.000,00 dinara
U cenu je uključen materijal, predavanja i vina za degustaciju tokom svih predavanja.

Poslednji termin za prijavu je deset dana pre početka obuke!

Naredna obuka počinje 15. januara 2021. Obuka traje šest dana:

 • 15. januar 2021. (17-20h)
 • 16. januar 2021. (10-13.30h)
 • 22. januar 2021. (17-20h)
 • 23. januar 2021 (10-13.30)
 • 29. januar 2021 (17-20h)
 • 30. januar 2021 (10-13.30h)

Obuka se održava na Institutu za vinogradarstvo u Sremskim Karlovcima (ulica Karlovačkih Đaka). Za više detalja i tačnu lokaciju kliknite ovde.

Otkazivanje potvrđenih mesta se prihvataju do 20 dana pre početka kursa. Administrativna taksa u vrednosti od 4500,00 će biti odbijena, a ostatak naknade za kurs biće vraćena polazniku (minus troškovi studijskog materijala čija vrednost zavisi od nivoa kursa).
Transfer potvrđenog datuma za pohađanje kursa može se izvršiti na drugog polaznika ili na drugi kurs, 20 radnih dana pre datuma početka rezervisanog kursa, uz nadokandu od 4500,00 koja se oduzima od već uplaćene sume kao i troškovi dodatnog studijskog materijala. Transfer se ne može izvršiti na sledeći datum kursa. Svi transferi podležu raspoloživosti.
Ako polaznik potvrđenu rezervaciju kursa otkaže tokom 20 radnih dana pre početke kursa ili u bilo koje vreme nakon početka kursa, nema povraćaja novca.
Naknada kursa biće vraćena u celosti ako Vinska Akademija Srbije izmeni datum početka kursa ili otkaže kurs zbog nedovoljnog broja prijavljenih polaznika. Obaveštenje će biti upućeno 10 radnih dana pre planiranog datuma početka kursa.
Prilikom prijave na kurs, važno je da polaznik da tačne podatke i adresu za isporuku studijskog materijala (neophodne knjige za odgovarajući kurs) i uveri nas da će neko biti na navedenoj adresi da primi paket u propisanom roku. Ukoliko se studijski materijal vrati u distributivni centar, pošto nije uspešno primljen od strane naručioca, automatski će dovesti do dodatnih troškova povratka studijskog materijala na trošak naručioca tj.polaznika kursa.
Predsednik Vinske Akademije Srbije
Ljubica Radan

GDE SE NALAZIMO?

Obuke se održavaju u Sremskim Karlovcima. Sremski Karlovci, Institut za vinogradarstvo, ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta, Univerzitet u Novom Sadu (ulica: Karlovačkih đaka 100)

Close Menu