WSET Level 1 Award in Wines (Online)

WSET Level 1 Award in Wines predstavlja obuku za one koji žele da brzo i lako steknu kvalitetno znanje o vinu

Svaki polaznik koji želi da se na ovaj način edukuje, potrebno je da ima Skype nalog ili ZOOM i dobru internet konekciju. Nakon što se polaznik prijavi, potrebno je da izvrši uplatu, nakon čega se šalje potrebna literatura na kućnu adresu. Vreme održavanja kursa birate Vi! Online predavanja se predaju kao da ste u učionici. Polaznici prate prezentaciju koja će im biti online i uvek će biti u mogućnosti da postavljaju pitanja. Vina koja su namenjena da se degustiraju za WSET level 1 nivo, degustiraće se nakon odslušanog on line kursa. Degustacija će biti održana u toku jednog dana u trajanju od 4 sata. Test će se održati dva dana nakon degustacije.

Sva predavanja, ispit i literatura su na engleskom jeziku!

Trajanje online kursa je dva dana po tri ipo sata.

Datum održavanja: Vi birate!

WSET Level 1 Award in Wines predstavlja obuku za one koji žele da brzo i lako steknu kvalitetno znanje o vinu kroz interaktivan, koncizan i sistemski program. Kroz ovaj kurs, polaznici se obučavaju za nezavisno istraživanje u pogledu stila vina, slaganja vina i hrane, kao i pravilno čuvanje i služenje vina. Kroz degustaciju vina, polaznici će imati priliku da nauče kako se vino ocenjuje i degustira. WSET Level 1 Award in Wines je takođe osnova za dalje usavršavanje u vinskom sektoru.
Namenjen je budućim somelijeima, turističkim vodičima, studentima, vinskim trgovcima, ali i ljubiteljima vina koji žele nešto više da nauče o vinu.

Za prijavu na ovaj kurs nije potrebno prethodno znanje, tako da je svako ko istinski želi da nauči osnove o vinu i degustaciji vina, dobrodošao!

Poslednji termin za prijavu je dve nedelje pre početka obuke!

• Učenje o glavnim stilovima vina
• Kako se degustira vino uz WSET Level 1 Sistemski pristup degustaciji vina
• Učenje o karateristikama i stilovima vina proizvedenih od najpoznatijih vinskih sorti grožđa
• Koja su to vina koja nose ime regije
• Učenje o pravilnom skladištenju i servisu vina, kao i posledice neadekvatnog čuvanja vina
• Degustacija i ocenjivanje vina-praktičan deo koji se primenjuje tokom svih časova
• Zdravlje i bezbednost!

Sva predavanja, ispit i literatura su na engleskom jeziku!

26500 RSD
U cenu je uključena: literatura, predavanja, vina i ispit.
Da bi polaznik dobio sertifikat, potrebno je da uspešno položi test koji se sastoji od 30 pitanja.

Sva predavanja, ispit i literatura su na engleskom jeziku!

Nakon uspešno položenog ispita, polaznik dobija WSET Level 1 sertifikat koji je priznat u celom svetu!

Poslednji termin za prijavu je dve nedelje pre početka obuke!

Trajanje online kursa je dva dana po tri ipo sata.

Datum održavanja: Birate Vi!

Sva predavanja, ispit i literatura su na engleskom jeziku!

Otkazivanje potvrđenih mesta se prihvataju do 20 dana pre početka kursa. Administrativna taksa u vrednosti od 4500,00 će biti odbijena, a ostatak naknade za kurs biće vraćena polazniku (minus troškovi studijskog materijala čija vrednost zavisi od nivoa kursa).
Transfer potvrđenog datuma za pohađanje kursa može se izvršiti na drugog polaznika ili na drugi kurs, 20 radnih dana pre datuma početka rezervisanog kursa, uz nadokandu od 4500,00 koja se oduzima od već uplaćene sume kao i troškovi dodatnog studijskog materijala. Transfer se ne može izvršiti na sledeći datum kursa. Svi transferi podležu raspoloživosti.
Ako polaznik potvrđenu rezervaciju kursa otkaže tokom 20 radnih dana pre početke kursa ili u bilo koje vreme nakon početka kursa, nema povraćaja novca.
Naknada kursa biće vraćena u celosti ako Vinska Akademija Srbije izmeni datum početka kursa ili otkaže kurs zbog nedovoljnog broja prijavljenih polaznika. Obaveštenje će biti upućeno 10 radnih dana pre planiranog datuma početka kursa.
Prilikom prijave na kurs, važno je da polaznik da tačne podatke i adresu za isporuku studijskog materijala (neophodne knjige za odgovarajući kurs) i uveri nas da će neko biti na navedenoj adresi da primi paket u propisanom roku. Ukoliko se studijski materijal vrati u distributivni centar, pošto nije uspešno primljen od strane naručioca, automatski će dovesti do dodatnih troškova povratka studijskog materijala na trošak naručioca tj.polaznika kursa.
Predsednik Vinske Akademije Srbije
Ljubica Radan

GDE SE NALAZIMO?

Obuke se održavaju u Sremskim Karlovcima. Sremski Karlovci, Institut za vinogradarstvo, ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta, Univerzitet u Novom Sadu (ulica: Karlovačkih đaka 100)

Close Menu